FKs prognos

Här hittar du Försäkringskassans senaste prognos, daterad 2018-05-02
Utgiftsprognos 201807

Texten fokuserar på utvecklingen uttryckt i utgifter/pengar. Om regeringens mål (sjp-talet högst 9,0 vid årsskiftet 2020/21 skriver man ingenting. Men det framgår av sifferbilagan att man räknar med att målet kommer att nås. Fast inte förrän 2020. Tidigare fanns det en tro att det kunde ske redan kring årsskiftet 2018/19.

Här hittar du sifferbilagan. Där finns såväl kronor som dagar.
Bilaga 2 1807