Troligt årsutfall

Om man räknar med att dagarna i år kommer att visa en ackumulerad fördelning över månader som liknar föregående år så kan man med någorlunda säkerhet skriva fram ett troligt årsutfall. Klicka här för att läsa mer om detta.

Med få månadsutfall är resultatet osäkert – just nu har vi tillgång till tre månader. Det är därför inte oväntat att resultatet av denna framskrivning skiljer sig avsevärt från FKs prognos. Där räknar man med att årets minskning ska bli nära 8%. Fast snart lämnar man en ny prognos. Och då lärdet, vad jag tror, inte längre handla om en så stor minskning.

Den stora fördelen med att använda en algoritm är att beräkningar enkelt kan göras för delgrupper. I bilden nedan ser du hur hur algoritmen bedömer den troliga förändringen för varje län.

Vad man ser här är att det troligen inte blir minskningar i alla län. Säkerheten i den bedömningen ökar när vi får fler månadsutfall. Ännu har vi bara tre.

Klicka här för att se bilder av 12-månadersutfall och troligt årsutfall för varje län.