Troligt årsutfall

Troligt_riket

Om man räknar med att dagarna i år kommer att visa en ackumulerad fördelning över månader som liknar föregående år så kan man med någorlunda säkerhet skriva fram ett troligt årsutfall. Klicka här för att läsa mer om detta.

Nu har vi tillgång till fyra månader. Resultatet av denna framskrivning skiljer sig avsevärt från FKs prognos. Där räknar man med att årets minskning ska bli kring 6%.  Jag anar att FK i sin nästa prognos (i juli) kommer att tro på ett högre utfall.

Den stora fördelen med att använda en algoritm är att beräkningar enkelt kan göras för delgrupper. I bilden nedan ser du hur hur algoritmen bedömer den troliga förändringen för varje län.

Troligt_länen

Vad man ser här är att det troligen inte blir minskningar i alla län. Säkerheten i den bedömningen är rätt bra nu när vi har fyra månadsutfall att luta beräkningarna på.

Klicka här för att se bilder av 12-månadersutfall och troligt årsutfall för varje län.