Troligt årsutfall

Troligt_riket

Om man räknar med att dagarna i år kommer att visa en ackumulerad fördelning över månader som liknar föregående år så kan man med någorlunda säkerhet skriva fram ett troligt årsutfall.

Med få månadsutfall är resultatet osäkert – just nu har vi tillgång bara till januari. Det är därför inte oväntat att resultatet av denna framskrivning skiljer sig avsevärt från FKs prognos. Där räknar man med att årets minskning ska bli nära 9%.

Den stora fördelen med att använda en algoritm är dock att beräkningar enkelt kan göras för delgrupper. Klicka här för att se framskrivningen för varje län.

Igen: Med enbart ett månadsutfall är framskrivningen riktigt osäker. Men den kommer att ‘koagulera’ med tiden. Så välkommen tillbaka!