Utfall

Sjukpenningtalet
Här hittar du bilder av sjukpenningtalets utveckling i Riket och länen.
bilaga-pm-2018-02-15

Två län, Jämtland och Norrbotten, har nått sina resp mål inom ramen för regeringens mål.

I två län, Kronoberg och Blekinge, är kvinnornas sjp-tal mer än dubbelt så stort som männens.

Minst skillnad mellan kvinnors och mäns sjp-tal finner vi i Jämtland.

Fyra län har ökat sina sjukpenningtal sedan förra månaden. Marginellt, men dock. Det gäller Uppsala, Östergötland, Jönköping och Gävleborg.

Sammanställning av hur dagarna utvecklats tom februari (Riket)

12mån månadsvärdet hittills i år
februari 2017 +3,3% -1,9% +0,3%
mars 2017 +2,6% -2,9% -0,8%
april 2017 +1,4% -8,5% -2,8%
maj 2017 +0,4% -4,5% -3,1%
juni 2017 -0,5% -6,4% -3,7%
juli 2017 -1,4% -7,8% -4,2%
aug 2017 -2,5% -7,4% -4,6%
sep 2017 -3,4% -9,1% -5,1%
okt 2017 -4,2% -9,5% -5,5%
nov 2017 -5,3% -9,4% -5,9%
dec 2017 -6,1% -8,8% -6,1%
januari 2018 -6,8% -6,0% -6,0%
februari 2018 -7,1% -5,0% -5,6%

Utbetalda dagarDessa värden kan lätt tas fram för vilket län (eller kombination av län) som helst. Skriv till bertil.thorslund@datora.se så kommer de med vändande post.

Här hittar du bilder av utveckling av antalet utbetalda sjukskrivningsdagar
i Riket och länen.
län_över_tid

Pågående sjukfall
Här ser du det senaste FK publicerat om antalet pågående sjukfall. Totalt sett minskar det jämfört med förra året. Men andelen som är >1 år har på ett år ökat från 36 till 39%.

påg_sjukfall