Utfall

Sjukpenningtalet
Två län, Jämtland och Norrbotten, har nått sina resp mål inom ramen för regeringens mål.

I två län, Kronoberg och Blekinge, är kvinnornas sjp-tal mer än dubbelt så stort som männens.

Minst skillnad mellan kvinnors och mäns sjp-tal finner vi i Jämtland.

Tre län har ökat sina sjukpenningtal sedan läget i dec 2017. Marginellt, men dock. Det gäller Östergötland, Jönköping och Dalarna.

Sammanställning av hur dagarna utvecklats tom april (Riket)

12mån månadsvärdet hittills i år
april 2017 +1,4% -8,5% -2,8%
maj 2017 +0,4% -4,5% -3,1%
juni 2017 -0,5% -6,4% -3,7%
juli 2017 -1,4% -7,8% -4,2%
aug 2017 -2,5% -7,4% -4,6%
sep 2017 -3,4% -9,1% -5,1%
okt 2017 -4,2% -9,5% -5,5%
nov 2017 -5,3% -9,4% -5,9%
dec 2017 -6,1% -8,8% -6,1%
januari 2018 -6,8% -6,0% -6,0%
februari 2018 -7,1% -5,0% -5,6%
mars 2018 -7,4% -6,0% -5,7%
april 2018 -6,7% -0,9% -4,5%

Här hittar du bilder av utveckling av antalet utbetalda sjukskrivningsdagarna i Riket och i varje enskilt län. län_över_tid

Siffervärdena kan lätt tas fram för vilket län (eller kombination av län) som helst. Skriv till bertil.thorslund@datora.se så kommer de med vändande post.

Pågående sjukfall
Här ser du det senaste FK publicerat om antalet pågående sjukfall. Kvinnorna är stabilt dubbelt så många som männen, dvs 2/3 av alla pågående fall gäller kvinnor.

Totalt sett minskar antalet jämfört med förra året. Vi har 3 255 sjukfall färre än i februari 2015. Dock är den minskningen mycket beroende av fyra län som minskat kraftigt, nämligen Stockholm, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Tillsammans visar dessa län en minskning på 4 342 fall. Därmed sagt att det finns påtagliga ökningar i andra län, bland andra Jönköping, Skåne och Västra Götaland. Eftersom minskningarna är så ojämnt fördelade måste man dra slutsatsen att fortsatta minskningar på inget sätt ska tas för givna.

Andelen som är >1 år har på ett år ökat från 37,5 till 38,5%.

påg_sjukfall