FKs senaste prognos, 2020-10-23

Jag har brukat skriva en del om hur försäkringskassan argumenterat kring sin prognios om om orsakerna bakom förändringarna sedan föregående prognos. Jag nöjer mig nu med att redovisa hur man landat.

Antalet sjukskrivningsdagar skrivs ner med 2,6 % för året 2020 och med 1,1% för 2021. Det innebär att man landar att antalet dagar för 2020 blir detsamma som för 2019. Dock tror försäkringskassan för 2021 på en minskning av dagarna med 5,7%.

Min kommentar: Troligen stämmer det att antalet dagar kommer att vara närmast detsamma 2019 och 2020. Men mycket litet talar för en påtaglig minskning under 2021. Försäkringskassans senaste bedömning (-5,7%) känns mindre sannolik.