FKs senaste prognos, 2020-02-20

Försäkringskassans progns handlar om perioden 2020-2023. De förändringar man förutser är allmänt små. 55,2 miljoner nettodagar blir 52,9. Sjukpenningtalet väntas minska från 9,4 till 8,6. Den minskningen späds på av att antalet personer som finns i nämnaren i beräkningen ökar .

I den här bloggen diskuterar jag i första hand vad som kommer att hända fram till nästa årsskifte. Försäkringskassan förutser en minskning av dagarna med drygt 3%. Det låter som ganska mycket. Då vi har marsutfallet kan vi jämföra den bedömningen med vad Datoras algoritm beräknar som minskning under året.

De pågående sjukfallens utveckling syns i bilden oanan. Som synes handlar det om kurvor som är rätt horisontella, dvs inga stora ändringar på totalen och bara små förskjutningar mellan de olika längdklasserna.

Det stämmer väl med vad jag skrev om de långa sjukfallen i en bloggpost.

Här en länk till FKs prognosdokument.