Sjukskrivningsdagar per juli

Det troliga årsutfallet ändrades inte mycket då algoritmen fick tillgång till utfallet i juli.

Den troliga totala minskningen i år, 800 tusen dagar, är ju närmast ingenting jämfört med den totala volymen på cirka 56 000 000 dagar.

De stora skillnaderna mellan länen vad gäller ökningar och minskningar består. Obs att diagrammet nedan handlar om absoluta tal. Antalet dagar som Jämtland hittills minskat i år är alltså ungefär detsamma som Östergötlands ökning. Och då ska man betänka att Jämtland har en mycket mindre befolkning än Östergötland.

Och ännu har inte Försäkringskassan funnit anledning att kommentera de regionala variationerna. Visst känns det som om de borde säga något om detta?

Sjp-tal per juni med fokus på länsskillnader

Sjp-talet i Södermanland är nära 20% högre än Riket.
Värdet i Norrbotten är nära 20 % lägre än Riket.
Hur rimligt är det?

Ett annat exempel på hur olika det kan se ut. I mars 2017 hade Södermanland och Jämtland ungefär samma sjp-tal. Nu är skillnaden riktigt stor. Och vad värre är – den är helt oförklarad.

I Rikets kurva ser man en ansats till platå, men ännu minskar sjp-talet.

Snart lämnar FK en ny prognos. Läs om den här i min blogg.

Sjukskrivningsdagar per juni

Den platå vi sett en tid verkar hålla i sig.

Den minskning vi sett hittills i år, 356 491 dagar, är resultatet av att dagarna utbetalda i korta sjukfall minskar mer än vad dagarna i riktigt långa sjukfall ökar.

Skillnaderna mellan länen är som tidigare stora.

Minskningen sammanlagt i Jämtland och Västernorrland motsvarar nästan ökningen sammanlagt i Östergötland och Stockholm. Det ger en bild av hur olika utvecklingen är i olika län.

Och det tycker jag borde få mer uppmärksamhet.

Hur stor andel av sjukfallen blir riktigt långa?

I slutet av mars fanns det 43 739 sjukfall som pågått längre än 2 år.

Backar vi till mars 2018 så fanns det 69 766 sjukfall som då var längre än 1 år. Och av dessa var alltså 43 739 fortfarande pågående ett år senare.

Det innebär att sannolikheten för ett 1-årsfall att bli ett 2-årsfall var 62,7%.

Använder vi det för att beräkna ett troligt värde för 2-årsfall i slutet av april i år så landar vi på 43 360, dvs en lätt minskning jämfört med värdet i mars. Det rätta värdet får vi om sådär 2 veckor.

Den där sannolikheten att bli ett 2-årsfall om man är ett 1-årsfall (eller bättre: att befinna sig i ett sjukfall som pågått minst 1 år och fortfarande vara kvar ett år senare) är alltså för Riket 62,7%. Det varierar mellan länen. Det högsta värdet hittar vi i Kalmar (68,2%) och det lägsta i Jämtland (49,2%). Och till den stora skillnaden finns det, tråkigt nog, ingen bra förklaring.

Som jag redan påpekat är nära 40% av alla sjukfall längre än 1 år – ett skrämmande faktum.

Sjukpenningtalen per län över tid

Jag utlovade en möjlighet att interaktivt se på utvecklingen i de olika länen.
Här kommer den.

Då du klickar på länken nedan laddas en Excel-fil på din dator. Behöver jag säga att där finns inga virus?

Då du öppnar filen hittar du ett pivot-diagram där du på vanligt Excel-manér kan välja län genom att klicka i övre vänstra hörnet.

Om du berättar hur filen fungerar för dig vore jag glad. För detta är en möjlighet att kommunicera mycket mer information än hittills.

Sjukpenningtalen per län över tid

Sjukpenningtalet per maj 2019

Sjukpenningtalet har över tid visat på kraftiga variationer. Man bör hålla i minnet att detta INTE speglar kraftiga variationer i hälsoläget. Snarare är de uttryck för benägenheten att sjukskriva.

Nu håller något nytt på att hända. Vi ser en början på en platå. Sjukpenningtalet har på senare tid ändrats mycket litet. Fast den sanningen gäller Riket. Går man ner på länsnivå finns det stora skillnader i utvecklingen. Jag återkommer med en interaktiv fil som ger möjlighet att studera dessa skillnader mellan länens olika kurvor.

Så välkommen tillbaka!

Pågående sjukfall per mars

Sjukfallen fortsätter att minska, inte mycket men dock.

Andelen sjukfall som är längre än 1 år ligger som tidigare strax under 40%.

Kvinnornas andel är 66%, vilket innebär att de är bra nära dubbelt så många som männen.

Jag väntar fortfarande på att de fackförbund som organiserar personal i de ‘branscher’ som är drabbade ska starta en offensiv för att försvara sina medlemmars rätt att INTE bli/vara sjukskrivna.

Västra Götaland räddar Riket

Vi har tre stora län. De utgör tillsammans ungefär 50% av Riket. I Skåne och Stockholm där ökar sjukskrivningsdagarna. I Västra Götaland minskar de. Utan den minskningen skulle Riket inte kunna visa minus.

Norrlandslänen har dragit en stor del av lasset, men de har nu mycket mindre minskningar än tidigare. Det finns ingen anledning att vara förvånad över det.

Hittills har minskningarna i de kortare sjukfallen kunnat väga upp ökningarna i de långa sjukfallen. Men i t ex Stockholm och Skåne är det inte så längre. Där ökar dagarna både i de korta och de långa sjukfallen. Och då blir det förstås en ökning på totalen.

Så den som hoppas på att Riket också under 2019 ska minska sjukskrivningsdagarna får hålla tummarna för att Västra Götaland klarar att fortsätta att minska.

Pågående sjukfall i februari

Den senaste uppgiften försäkringskassan publicerat är februari. Och det är tydligt i diagrammet att värdet nu är nästan exakt detsamma som förra året.

I februari 2018 kunde vi räkna hem en minskning med 9 800 jämfört med februari 2017. Nu är motsvarande minskning bara drygt 600. Så temat ‘utplaning’ gäller (förstås) både de pågående sjukfallen och de utbetalda sjukskrivningsdagarna.

Andelen sjukfall som är längre än 1 år rör sig kring 37-38%. Det är i februari litet lägre än för ett år sedan men prick detsamma som i februari 2017.