Hur stor andel av sjukfallen blir riktigt långa?

I slutet av mars fanns det 43 739 sjukfall som pågått längre än 2 år.

Backar vi till mars 2018 så fanns det 69 766 sjukfall som då var längre än 1 år. Och av dessa var alltså 43 739 fortfarande pågående ett år senare.

Det innebär att sannolikheten för ett 1-årsfall att bli ett 2-årsfall var 62,7%.

Använder vi det för att beräkna ett troligt värde för 2-årsfall i slutet av april i år så landar vi på 43 360, dvs en lätt minskning jämfört med värdet i mars. Det rätta värdet får vi om sådär 2 veckor.

Den där sannolikheten att bli ett 2-årsfall om man är ett 1-årsfall (eller bättre: att befinna sig i ett sjukfall som pågått minst 1 år och fortfarande vara kvar ett år senare) är alltså för Riket 62,7%. Det varierar mellan länen. Det högsta värdet hittar vi i Kalmar (68,2%) och det lägsta i Jämtland (49,2%). Och till den stora skillnaden finns det, tråkigt nog, ingen bra förklaring.

Som jag redan påpekat är nära 40% av alla sjukfall längre än 1 år – ett skrämmande faktum.

Sjukpenningtalen per län över tid

Jag utlovade en möjlighet att interaktivt se på utvecklingen i de olika länen.
Här kommer den.

Då du klickar på länken nedan laddas en Excel-fil på din dator. Behöver jag säga att där finns inga virus?

Då du öppnar filen hittar du ett pivot-diagram där du på vanligt Excel-manér kan välja län genom att klicka i övre vänstra hörnet.

Om du berättar hur filen fungerar för dig vore jag glad. För detta är en möjlighet att kommunicera mycket mer information än hittills.

Sjukpenningtalen per län över tid

Sjukpenningtalet per maj 2019

Sjukpenningtalet har över tid visat på kraftiga variationer. Man bör hålla i minnet att detta INTE speglar kraftiga variationer i hälsoläget. Snarare är de uttryck för benägenheten att sjukskriva.

Nu håller något nytt på att hända. Vi ser en början på en platå. Sjukpenningtalet har på senare tid ändrats mycket litet. Fast den sanningen gäller Riket. Går man ner på länsnivå finns det stora skillnader i utvecklingen. Jag återkommer med en interaktiv fil som ger möjlighet att studera dessa skillnader mellan länens olika kurvor.

Så välkommen tillbaka!

Pågående sjukfall per mars

Sjukfallen fortsätter att minska, inte mycket men dock.

Andelen sjukfall som är längre än 1 år ligger som tidigare strax under 40%.

Kvinnornas andel är 66%, vilket innebär att de är bra nära dubbelt så många som männen.

Jag väntar fortfarande på att de fackförbund som organiserar personal i de ‘branscher’ som är drabbade ska starta en offensiv för att försvara sina medlemmars rätt att INTE bli/vara sjukskrivna.

Västra Götaland räddar Riket

Vi har tre stora län. De utgör tillsammans ungefär 50% av Riket. I Skåne och Stockholm där ökar sjukskrivningsdagarna. I Västra Götaland minskar de. Utan den minskningen skulle Riket inte kunna visa minus.

Norrlandslänen har dragit en stor del av lasset, men de har nu mycket mindre minskningar än tidigare. Det finns ingen anledning att vara förvånad över det.

Hittills har minskningarna i de kortare sjukfallen kunnat väga upp ökningarna i de långa sjukfallen. Men i t ex Stockholm och Skåne är det inte så längre. Där ökar dagarna både i de korta och de långa sjukfallen. Och då blir det förstås en ökning på totalen.

Så den som hoppas på att Riket också under 2019 ska minska sjukskrivningsdagarna får hålla tummarna för att Västra Götaland klarar att fortsätta att minska.

Pågående sjukfall i februari

Den senaste uppgiften försäkringskassan publicerat är februari. Och det är tydligt i diagrammet att värdet nu är nästan exakt detsamma som förra året.

I februari 2018 kunde vi räkna hem en minskning med 9 800 jämfört med februari 2017. Nu är motsvarande minskning bara drygt 600. Så temat ‘utplaning’ gäller (förstås) både de pågående sjukfallen och de utbetalda sjukskrivningsdagarna.

Andelen sjukfall som är längre än 1 år rör sig kring 37-38%. Det är i februari litet lägre än för ett år sedan men prick detsamma som i februari 2017.

Stockholm och Skåne i fokus

Den minskning vi sett under senare tid har berott på att antalet dagar i kortare minskat mer än vad dagar i längre fall ökat. Och jag har tjatat om att den utvecklingen är skör. Minskningen kan lätt bli en ökning. Och det är precis vad vi nu ser i Stockholm och i Skåne.

Både för de kortare och för de längre fallen ser vi ökningar. För Skåne ser det ut såhär:

Utfallet i dessa båda län betyder mycket för hur rikssiffrorna blir. Det är klokt att inte räkna med någon fortsatt påtaglig minskning. Det gör inte försäkringskassan i sin prognos och det gör inte Datoras algoritm. Vad regeringen förväntar sig är litet oklart. Det blir spännande att se vad det kommer att stå i det nya regleringsbrevet.

Sjukskrivningsdagar tom april

Idag fick jag nya data från Försäkringskassan. Det senaste utfallet rubbar inte vad algoritmen ser som det troliga årsutfallet. Den röda linjen är fortsatt horisontell.

Som tidigare finns det spännande regionala skillnader. Här är det utlovade diagrammet med hur jan-april i år förhåller sig till samma period förra året. Och nu i absoluta tal. Längs till höger hittar vi Skåne och Stockholm och längst till vänster Skåne. Tillsammans utgör dessa tre län 50% av Riket. Om nu Skåne och Stockholm ökar sådär mycket så måste några andra minska. Och Västra Götaland minskar ungefär lika mycket som Skåne ökar. Men så har vi ju ökningen i Stockholm.

Det är många norrlandslän bland de som minskar. Trots att dessa län är ganska små visar de på rätt stora minskningar i absoluta tal. Tro hur länge de ska orka kompensera för ökningen i Stockholm…

Pågående sjukfall i januari

Den senaste uppgiften försäkringskassan publicerat är januari. Och det är tydligt i diagrammet att värdet nu är nästan exakt detsamma som förra året (och som det var 2015).

Men i januari 2018 kunde vi räkna hem en minskning med nära 12 000 jämfört med januari 2017. Nu är motsvarande minskning bara drygt 1 300. Så temat ‘utplaning’ gäller (förstås) både de pågående sjukfallen och de utbetalda sjukskrivningsdagarna.

Ny generaldirektör och nytt regleringsbrev

Här en länk till socialdepartementets pressmeddelande.

Där finns viktiga markeringar. Målet om ett sjukpenningtal på högst 9,0 per dec 2020 tas bort.

Det görs en stark markering om de regionala skillnaderna. Det tycker jag är välkommet. Såhär står det:
Det finns stora skillnader i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor och dessutom omotiverade (min kursivering) regionala skillnader. Försäkringskassan har tidigare arbetat för att minska dessa skillnader, och nu får myndigheten ett tydligt uppdrag att fortsätta sitt arbete.