Hur stor andel av sjukfallen blir riktigt långa?

I slutet av mars fanns det 43 739 sjukfall som pågått längre än 2 år.

Backar vi till mars 2018 så fanns det 69 766 sjukfall som då var längre än 1 år. Och av dessa var alltså 43 739 fortfarande pågående ett år senare.

Det innebär att sannolikheten för ett 1-årsfall att bli ett 2-årsfall var 62,7%.

Använder vi det för att beräkna ett troligt värde för 2-årsfall i slutet av april i år så landar vi på 43 360, dvs en lätt minskning jämfört med värdet i mars. Det rätta värdet får vi om sådär 2 veckor.

Den där sannolikheten att bli ett 2-årsfall om man är ett 1-årsfall (eller bättre: att befinna sig i ett sjukfall som pågått minst 1 år och fortfarande vara kvar ett år senare) är alltså för Riket 62,7%. Det varierar mellan länen. Det högsta värdet hittar vi i Kalmar (68,2%) och det lägsta i Jämtland (49,2%). Och till den stora skillnaden finns det, tråkigt nog, ingen bra förklaring.

Som jag redan påpekat är nära 40% av alla sjukfall längre än 1 år – ett skrämmande faktum.

En konkurrensfördel för algoritmen

Traditionell prognosarbete är alltför krävande för att öppna för att göra prognoser för olika varianter av nedbrytningar, t ex kön, regioner och fallängder.

Algoritmen lånar sig enkelt till sådant. Frågan är om resultaten är tillräckligt bra för att de ska vara meningsfulla att ta till sig.

I den fil du kan ladda ner här kan du se hur väl algoritmen under året kunde förutsäga det slutliga årsutfallet. En horisontell linje signalerar god precision. Och som du ser är linjen för de olika länen ofta just horisontell.

Datoras algoritm är väl värd att ta till sig.

Minskningarna var större än ökningarna

Låt oss titta på bruttoförändringarna ur ett regionalt perspektiv. Det finns län som ökar och län som minskar, nämligen.

Den största minskningen i absoluta tal hittar vi i Västra Götalands län. Inte så överraskande – VG är ett riktigt stort län. Det behövs inte så många procent för att det ska bli många dagar.

Men därnäst kommer Västernorrland med nästan lika stor minskning – i absoluta tal, märk väl. Och det är ett litet län. Så många dagar betyder en STOR procentuell minskning.

Jag skulle inte tro att norrlandslänen kan fortsätta med sina snabba minskningar. De hade sjukskrivningstal som starkt avvek från resten av riket. Nu har de rättat in sig i ledet, dvs kraftigt minskat sjukskrivningarna. Men nu är det gjort. Minskningarna lär inte kunna fortsätta. Och då kommer inte riket att kunna visa minskning om inte många andra län byter fot.

Som sagt, bakom nettoförändringar döljer sig intressanta bruttoförändringar.