De riktigt långa sjukfallen har nog peakat

2års_1806

Riktigt säker kan man inte vara, men nog förefaller det troligt att det vi närmast kommer att få se är ytterligare minskningar av de riktigt långa sjukfallen.

Jämfört med juni 2017 är de fler men inte längre så rasande många fler. Per län ser det ut såhär:

långa fall per län_1806

Precis som jag skrev i min förra post så är alla staplar nu lägre. Och Norrbotten visar riktig minskning. Länen längst till vänster är desamma som förra månaden. Och Gävleborg har även nu den största ökningen. Grattis till Kalmar som förra månaden låg 3:a från höger men nu flyttat sig mot Riket. Nu ligger man som nummer 7 från höger.

Men vad är det som händer i Västernorrland som inte händer i Gävleborg? De är ju ändå grannlän. Någon vet. Det vore spännande om någon ville berätta.

De riktigt långa sjukfallen har peakat?

2års

Då vi fått ett par månader till kan vi säga mera säkert om de riktigt långa sjukfallen nått sin topp för denna gång.

Men man ser ju tydligt att de långa sjukfallen i maj var många fler är för ett år sedan. Och här kan man se hur det ser ut per län.

långa fall per län_1805

Rikets värde är drygt 20 procent högre än ett år tidigare. Gävleborg ligger sämst till med en ökning på 35 procent. Västernorrland, Jämtland och Norrbotten (nästan) har minskat sina lång sjukfall sedan maj 2017.

Detta är på totalen en rätt oroväckande bild. Men väger man in att de långa sjukfallen i bästa fall inte fortsätter att öka nu så kommer förstås de här staplarna att bli lägre när jag (om sådär två veckor) kan publicera diagram baserade på nya siffror.

Länens sjp-tal per juli 2018

Regeringens mål är att Riket ska komma ner till 9,0 per dec 2020. Så förväntan heter minskning. Några län levererar stora minskningar, men det finns också län som ökar.

sjp_diff sedan 1712_1807.JPG

För Riket minskar sjp-talet, men kurvan planar ut, vilket ligger bakom att Försäkringskassans nyliga prognos blev en uppräkning jämfört med den tidigare. Titta gärna tillbaka på den bloggposten.

Utvecklingen i länen är verkligen olika. Här ett smakprov.

sjptal_utvalda_län_1807.JPG

Jämtland och Västernorrland har minskat snabbt från höga nivåer. Jämtland ligger nu under Riket och snart gör Västernorrland det också. Men Jönköping har alltså slutat minska. Det syns här och det framgår också av det första diagrammet.

Extrema sjukpenningtal per juli 2018

Redovisningen här handlar om precis samma kommuner som för en månad sedan. Och för denna påtagliga regionala variationen finns det, överraskande nog, mycket litet intresse.

Dom är som dom är i Storuman. Och i Danderyd är dom annars. Eller?

Det enda som hänt är att sjukpenningtalen är aningen lägre – utom för Ödeshög, se nedan.

För kvinnor Högst Malå (Västerbotten) med    22,63
Lägst Danderyd (Stockholms län) med 6,93

För män
Högst Ånge (Västernorrland) med  12,58
Lägst Danderyd (Stockholms län) med    3,20

För samtliga
Högst Storuman (Västerbotten) med 15,99
Lägst Danderyd (Stockholms län) med 5,07

Största snedfördelningen mellan könen finns i Hällefors i Örebro län.

Där är sjp-talet för kvinnor 16,86 och för män 5,49, dvs kvinnorna är mer än 3 gånger så mycket sjukskrivna som männen.

Den minsta snedfördelningen mellan könen finns i Ödeshög i Östergötland.

Där är sjp-talet för kvinnor 8,82 och för män 8,33. Men inte i någon kommun är männen mer sjukskrivna än kvinnorna.

Skört läge, nu med juliutfall

skört läge_1807.JPG

Dagarna i korta fall minskar, dagarna i långa fall ökar. Hittills har det gett en nettominskning på knappt 1,5 miljoner dagar. Och hur skört är det?

För korta fall (nåja, kortare än 2 år) räknar algoritmen nu med att minskningen totalt under året ska bli 4,6 miljoner dagar. Och den framskrivningen har varit mycket stabil under året och därför högst trolig.

Troligt_riket_korta_1807

För långa fall har framskrivningen utvecklats så här under året.

Troligt_riket_långa_1807.JPG

Från en ökning med knappt 6 miljoner räknar algoritmen nu med en ökning på knappt 4 miljoner. Kanske blir ökningen till slut kring 3 miljoner (dvs ett utfall på 15 miljoner dagar för året) eftersom den röda kurvan kan förväntas börja plana ut.

Och då landar vi i att en trolig minskning då året är slut skulle vara kring 1,5 miljoner dagar. Och det ska ställas i relation till att det totala antalet dagar lär bli 56,5 miljoner dagar.

Minskning, ja, men knappast trygg. Jag vidhåller därför: Skört läge.

Utfall, nu per juli

utfall_prognos_1807

Det lär inte bli några fortsatta minskningar att tala om under resten av året. Det tror inte FK, det tror inte min algoritm och det tror nog ingen som ser grafen ovan.

Troligt_riket_1807

Detta att den röda linjen går närmast horisontellt betyder att, i varje fall hittills, har algoritmen inte funnit anledning att göra några stora förändringar i sin beräkning.

Och att den senaste beräkningen i stort sett är densamma som 12-månadersvärdet betyder förstås att de månader som är kvar under 2018 inte lär bjuda på några påtagliga minskningar jämfört med samma månader 2017.

Detta är en sanning för riket. Tittar man på de olika länen finns det stora skillnader. Några län visar på stora minskningar då januari-juli jämförs mellan åren. Men det finns också län som visar ökningar. Inte stora, tack och lov, men ökningar.

minskning hittills_1807

Det finns också stora skillnader då man skiljer på korta och långa fall. Det finns en polarisering i sjukförsäkringen. Och den kommer jag att skriva om i nästa inlägg på den här bloggen.

Ny prognos

Nu har FK lämnat en ny prognos. Som väntat räknar man fortsatt med minskning under 2018. Men den minskningen är nu betydligt mindre.

I maj var bedömningen att sjukskrivningsdagarna skulle minska med 6,5%

I juli är bedömningen att minskningen blir 3,8%.

Man har alltså höjt prognosen påtagligt.

Här kan du ta del av FKs egna dokument.

Efter att FK räknat upp sin prognos ligger man nu mycket nära Datoras algoritm. Men man tror fortfarande på en större minskning än algoritmen.

Jag satsar mina pengar på algoritmen …..

Extrema sjukpenningtal per juni 2018

Redovisningen här handlar om precis samma kommuner som för en månad sedan.
Det enda som hänt är att sjukpenningtalen är aningen lägre.

För kvinnor
Högst Malå (Västerbotten) med    22,92
Lägst Danderyd (Sthlms län) med 7,02

För män
Högst Ånge (Västernorrland) med  12,80
Lägst Danderyd (Sthlms län) med    3,24

För samtliga
Högst Storuman (Västerbotten) med 16,10
Lägst Danderyd (Sthlms län) med        5,14

Största snedfördelningen mellan könen finns i Hällefors i Örebro län.

Där är sjp-talet för kvinnor 17,14 och för män 5,50, dvs kvinnorna är mer än 3 gånger så mycket sjukskrivna som männen.

Den minsta snedfördelningen mellan könen finns i Ödeshög i Östergötland.

Där är sjp-talet för kvinnor 8,67 och för män 8,30. Men inte i någon kommun är männen mer sjukskrivna än kvinnorna.

Hur långt till målet 9,0?

minskning_län_1806

Rikets mål är 9,0, men varje län har fått ett eget uppdrag/mål. Längst till höger hittar vi Jämtland och Norrbotten som båda redan nu nått sina respektive mål. Västernorrland, Halland och  Gotland behöver inte minska sitt sjukpenningtal mycket för att nå sina respektive mål. Det behöver däremot Södermanland och Jönköping. Särskilt för Jönköping är läget bekymmersamt eftersom sjukpenningtalet där ökat sedan årsskiftet.

Riket behöver minska med 8% för att komma ner till ett sjp-tal på 9,0. Eftersom man har nära 2,5 år på sig lär det lyckas – om nuvarande utveckling fortsätter. Men eftersom vi hittills inte riktigt kunnat förstå varför sjukskrivningar ökar och minskar så kanske ändå osvuret bäst.